Rekrutacja klub dziecięcy

Drodzy rodzice rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/2025
w naszej placówce dla dzieci 1-3 roku życia.

Rekrutacja właśnie się rozpoczęła !!!

Rekrutacja 2024/2025

Drodzy Rodzice, rekrutacja do naszego prywatnego żłobka i klubu dziecięcego na rok 2024/2025 trwa.  Zapraszamy.

Niepubliczny żłobek i klub dziecięcy w Sosnowcu – Wyspa Marzeń

Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat

Ozonowane pomieszczenia

W trosce o zdrowie naszych podopiecznych, sale, w których przebywają dzieci są wyposażone w oczyszczacze powietrza z nawilżaczem a po skończonych zajęciach są ozonowane.

Q
Karnety wakacyjne w przedszkolu Wyspa Marzeń

Dlaczego żłobek i klub dziecięcy to ważny etap w rozwoju dziecka?

Zalety uczęszczania do żłobka i klubu dziecięcego

Działanie grupowe

Chodzenie do żłobka i przedszkola „Wyspa Marzeń” to dla dziecka nie tylko bezpieczne i rozwijające środowisko, ale również szansa na uczestnictwo w działaniach grupowych. Grupa rówieśnicza to dla malucha niezwykle ważne źródło nauki i rozwoju. Dzieci uczą się wzajemnego wsparcia, tolerancji i współpracy.

Samodzielność

Chodzenie do żłobka i przedszkola „Wyspa Marzeń” to dla dziecka doskonała okazja do rozwijania samodzielności. W bezpiecznym i stymulującym środowisku, dziecko może nabywać nowych umiejętności i doświadczeń.

Kontaktowość

Chodzenie do żłobka i przedszkola „Wyspa Marzeń” to idealna okazja do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i opiekunami.

Specjaliści

Chodzenie do żłobka i przedszkola „Wyspa Marzeń” to gwarancja opieki ze strony wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Nasza kadra składa się z nauczycieli i wychowawców, którzy posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju dzieciom.

Mówienie

Chodzenie do żłobka i przedszkola „Wyspa Marzeń” to także doskonała okazja do ćwiczenia i rozwijania umiejętności językowych. W żłobku i przedszkolu dzieci mają możliwość codziennego kontaktu z rówieśnikami i opiekunami, co sprzyja łatwiejszemu mówieniu i poprawie komunikacji.

Dlaczego warto wybrać nasz niepubliczny żłobek i przedszkole?

Co nas wyróżnia

Edukacja dziecka jest dla nas najważniejsza, najlepiej przez spełnianie marzeń.

Nauka przez zabawę

Dodatkowe atrakcje

Zdrowe żywienie

Zajęcia dodatkowe

Solidne podstawy gwarantują sukces

Opieka specjalistów

Nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych czuwają doświadczeni specjaliści oraz wykwalifikowane opiekunki.
Swoją wiedzą oraz profesjonalizmem tworzą fachową opiekę nad dzieckiem, ale również służą radą i wsparciem dla Rodziców.

Logopeda

Nasz żłobek i przedszkole oferuje zajęcia logopedyczne dla dzieci, konsultacje dla rodziców oraz przeprowadzenie diagnozy logopedycznej. Naszym celem jest zaopiekowanie się Państwa Pociechami pod względem prawidłowego rozwoju mowy i mamy nadzieję, że zajęcia z profilaktyki w naszym żłobku i przedszkolu zaowocują w przyszłości u wszystkich naszych podopiecznych.

Psycholog

Dzieci są również pod opieką psychologa, który pełni dyżur w żłobku i przedszkolu raz w miesiącu. Psycholog służy radą zarówno nauczycielom w żłobku oraz przedszkolu jak i rodzicom. Dla rodziców oferujemy możliwość indywidualnego spotkania w godzinach pracy psychologa.

Pielęgniarka

Pielęgniarka czuwa nad zdrowiem dzieci przebywających w naszej placówce. Troszczy się o profilaktykę pro zdrowotną oraz dobre nawyki higieniczne, prowadzi dokumentacje medyczną dzieci. Pielęgnierka obserwuje stan zdrowia dzieci i zgłasza wszelkie nieprawidłowości dyrektorowi żłobka i rodzicom. Udziela pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach.

Lektor j. angielskiego

Lektor języka angielskiego będzie oswajał naszych podopiecznych z j. angielskim od najmłodszych lat. Badania wykazują, że mózg dziecka jest najbardziej chłonny wiedzy między pierwszym a trzecim rokiem życia. Dzieci w żłobku najszybciej uczą się poprzez immersję, czyli całkowite  zanurzenie w języku. 

Fizjoterapeuta

Rolą fizjoterapeuty w naszej placówce jest przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom posiadającym deficyty w sferze ruchowej. Prowadzone są również badania przesiewowe mające na celu ocenę postawy ciała u dzieci uczęszczających do żłobka.

Wybierz grupę idealną dla swojego dziecka

Nasze grupy żłobkowe

Grupa Dżungla

Od 20 tyg. do 12m-ca

Maluszki w tej grupie stawiają ,,pierwsze kroki” w poznawaniu świata poprzez zabawę. Plan dnia jest indywidualnie dostosowany do każdego dziecka. Jest bardzo elastyczny, dzięki czemu Maluszki jedzą, śpią i bawią się wtedy, kiedy tego potrzebują.

Grupa Magiczna Łąka

Od 12 m-ca do 2r.ż.

Średniaczki uczą się poprzez zabawę, duży nacisk kładziemy na rozwój motoryki małej. Naszym pociechom w ciągu dnia zapewniamy opiekę na wysokim poziomie, łączymy naukę z zabawą, rozwijamy wyobraźnię i dbamy o rozwój i bezpieczeństwo.

Grupa Czarodziejski Las

Od 2 r.ż do 3,5 r.ż

Starszaki uczą się zasad współżycia w grupie, doskonalenia samodzielności oraz kształtowania codziennych nawyków higienicznych. Każdy dzień to nowe wyzwanie i doświadczenie. Realizujemy zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe i edukacyjne oraz program adaptacji przedprzedszkolnej.

Nasza kadra

Kadra wychowawców i pracowników żłobka i klubu dziecięcego „Wyspa Marzeń” to zespół wyjątkowych i pełnych pasji osób. Każdy z nas jest zaangażowany w rozwój i szczęście naszych podopiecznych. Nasza kadra to osoby:

  • Kompetentne i doświadczone w pracy z dziećmi
  • Pełne empatii i zrozumienia dla potrzeb maluchów
  • Zawsze gotowe do zabawy i nauki
  • Starające się tworzyć ciepłą i przyjazną atmosferę

Jesteśmy dumni z naszej wspaniałej kadry i jesteśmy pewni, że dzieci i rodzice będą zadowoleni z naszej opieki.

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Dagmara Ochęduszko-Brzezina Sp. Jawna otrzymało środki z FERS na tworzenie miejsc w wysokości 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku. W ramach Programu „MALUCH+” w placówce utworzono 40 nowych miejsc opieki. Łączna kwota dofinansowania na utworzenie nowych miejsc opieki wyniosła 496 400,00 złotych. W ramach programu przyznane zostały również środki na funkcjonowanie miejsc opieki przez okres 36 miesięcy w wysokości 836 złotych na jedno dziecko miesięcznie. Łączna kwota dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 1 203 840,00 złotych.

Cele projektu:

Wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym Miejsca opieki powstałe dzięki Programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry.